Navigatie overslaan

Wie zijn we?

Help-IT helpt, al meer dan 25 jaar! We nemen u al uw facilitaire IT-taken uit handen. Help-IT is gespecialiseerd in het reinigen van IT-apparatuur en flexplekmanagement. We zorgen niet alleen voor een hygiënische IT-(flex)werkplek, maar werken ook alle kabels netjes weg en controleren, registreren en installeren uw IT-apparatuur.

Help-IT ondersteunt de IT- en facilitair manager met gespecialiseerde diensten passend bij de gebruiksfase van de IT-apparatuur en behoefte van de gebruiker.

Zowel de gebruiksfase als de behoefte van de gebruiker vraagt om specialistische kennis en inzet. Denk maar eens aan het effectief en efficiënt installeren van een werkplek; het vakkundig wegwerken van kabels in het kader van (interne) veiligheidsprocedures; de arbeidshygiënische aandacht voor de werkplek (regelmatig reinigen van werkplek, toetsenbord, telefoon etc.); het organiseren van werkplekverhuizingen tijdens of buiten kantooruren; het gecertificeerd wissen van data om de apparatuur vervolgens milieuvriendelijk te verwijderen.

Deze ad hoc werkzaamheden voeren wij graag op regiebasis uit. Door onze specifieke kennis en ervaring zult u constateren dat onze toegevoegde waarde in geld & tijd tot uitdrukking komt.

  • Help-IT profileert zich met specialistische diensten voor IT-apparatuur
  • Help-IT profileert zich professioneel en klantgericht
  • Help-IT werk onder regie van de IT-afdelingen of facilitaire zaken
  • Help-IT ondersteunt bij eenmalige projecten en/of crashacties
  • Help-IT ondersteunt bij inventarisatie- en logistieke IT-projecten
  • Help-IT levert ook op fixed fee basis (per maand) support

Uw voordelen:

  • Eén aanspreekpunt (projectverantwoordelijkheid)
  • Heldere en duidelijke communicatie (naar eindgebruikers)
  • Korte implementatietijd (desgewenst in avonduren of weekends)
  • Vooraf budgetteerbare projecten